Jak inwestować w popularne indeksy giełdowe?

Inwestowanie jest trudną sztuką wyborów takich instrumentów inwestycyjnych, które przyniosą możliwie jak najwyższą stopę zwrotu z inwestycji, bez konieczności ponoszenia nadmiernego ryzyka inwestycyjnego.

Inwestowanie jest trudną sztuką wyborów takich instrumentów inwestycyjnych, które przyniosą możliwie jak najwyższą stopę zwrotu z inwestycji, bez konieczności ponoszenia nadmiernego ryzyka inwestycyjnego. Dobrym sposobem na prowadzenie inwestycji na giełdzie papierów wartościowych w szczególności dla poczatkujących graczy jest inwestowanie w indeksy giełdowe. Jak to robić?

Czym są indeksy giełdowe?

Indeksy giełdowe to ważne wskaźniki wyliczane przez różne giełdy papierów wartościowych na świecie, w tym na GPW w Warszawie. Indeksy obliczane są na podstawie bieżącej wyceny akcji poszczególnych spółek, jakie są przez nie ujmowane, zgodnie z odpowiednimi wagami na giełdach. Na przykład indeks WIG20 gromadzi 20 największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, a indeks FTSE – UK100 – 100 akcji spółek notowanych na giełdzie w Londynie w Wielkiej Brytanii, które cechują się najwyższą kapitalizacją rynkową.

Celem wyliczania indeksów giełdowych jest odzwierciedlanie z ich użyciem kondycji całego rynku akcji lub wybranej branży, by łatwiej było śledzić analitykom i inwestorom zmiany zachodzące w tym obszarze.

Jednym z najbardziej popularnych na świecie indeksów giełdowych jest indeks Dow Jones Industrial Average (US30), który wyliczany jest poprzez połączenie 30 dużych spółek w Stanach Zjednoczonych w jeden indeks giełdowy. Jeśli wartość tego indeksu rośnie, należy interpretować ją w ten sposób, że zwiększa się średnia wartość akcji wchodzących w jego skład. Analogicznie spadek indeksu oznacza, że spadła średnia wartość akcji. Sprawdź: https://www.xtb.com/pl/co-to-jest-pips-kb

Jak inwestować w indeksy giełdowe?

Przy podjęciu decyzji o inwestowaniu nie bezpośrednio w akcje, ale w indeksy giełdowe, inwestor musi nawiązać współpracę z wybranym brokerem, który będzie to umożliwiał. Po założeniu konta użytkownika i otwarciu rachunku maklerskiego, platforma brokerska pozwala inwestorom na składanie zleceń na otwarcie określonych pozycji.

Handel na indeksach giełdowych oznacza korzystanie z kontraktów CFD, czyli kontraktów na różnice kursowe. Dają one możliwość inwestowania i wypracowywania zysków zarówno w czasie hossy, jak i bessy na parkiecie giełdowym. Zalicza się je do zaawansowanych narzędzi służących do tradingu. Kiedy na giełdzie panują trendy wzrostowe, czyli hossa, wówczas inwestorzy zwykle kupują indeksy i otwierają długie pozycje na kontraktach CFD. W momencie zmiany trendów również można zarabiać, grając na spadki na indeksy giełdowe i otwierając krótkie pozycje. Polega to na sprzedawaniu CFD na indeks, a kiedy jego cena obniży się, należy go odkupić przy uzyskaniu dochodu z różnicy w cenie. Dowiedz się więcej: https://www.xtb.com/pl/indeksy-gieldowe

Kontrakty, które za swoją bazę uznają indeksy giełdowe, są specyficznym rodzajem instrumentu finansowego. Inwestor, który z nich korzysta, handluje koszykiem akcji, bez konieczności posiadania fizycznie akcji wybranych spółek. Zaletą takich inwestycji jest to, że dają one inwestorom pożądaną dywersyfikację portfela, co pozwala na ograniczanie ryzyka inwestycyjnego. Zmienność jest w ich przypadku uśredniona między różnymi spółki, a gdy kupuje się po prostu akcje, spadek ich wartości może zniweczyć zyski z całej inwestycji. Na indeksach można też handlować niemal cały czas, przez całą dobę, czego nie można powiedzieć o handlu akcjami na jednej giełdzie.

Inwestycje w indeksy giełdowe u brokerów to jedna z bezpieczniejszych form prowadzenia inwestycji na giełdach. Dlatego ten tryb lokowania swojego kapitału polecany jest w szczególności początkującym graczom.