Legalizacja tachografu – co ile trzeba przeprowadzić?

Legalizacja tachigrafu to nic innego jak zatwierdzenie przeprowadzonej kalibracji, czyli aktualizacji lub potwierdzenia odpowiednich parametrów pojazdów ciężarowych przechowywanych w pamięci danych urządzenia. Parametrami identyfikacyjnymi pojazdu są (numer VIN, VRN i kod Państwa Członkowskiego jak i charakterystyki pojazdu, wielkość opon ustawienie prędkości i bieżąca wartość licznika kilometrów.

Legalizacja tachografu – co ile trzeba przeprowadzić?

Legalizacja tachografu powinna być przeprowadzana systematycznie, pierwszą kalibracje należy odbyć  w ciągu 2 tygodni od momentu zarejestrowania pojazdu natomiast kolejne kalibracje powinny odbywać się co 24 miesiące

Kiedy konieczna jest kalibracja tachografu?

Przy wykupieniu pojazdu, jak i  również przy leasingu należy zdawać sobie sprawę o ponownej kalibracji urządzenia. Łatwo to zweryfikować sprawdzając dane zawarte na tabliczce instalacyjnej, które możemy porównać z wydrukiem danych technicznych. Oprócz koniecznego zwrócenia uwagi na numer rejestracyjny, warto również zwrócić uwagę na wskazywany przez tachograf czas. Inne sytuacje, w których wykonanie kalibracji tachografu jest konieczne:

  • Nieprawidłowe działanie tachografu,
  • Podczas zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu.

Wymiana opon lub zmiana ich rozmiaru również obliguje do ponownej kalibracji. Podczas kontroli drogowej standardową procedurą jest sprawdzenie rozmiaru kół osi napędowej. Procedura ta polega na porównaniu informacji zawartej na tabliczce instalacyjnej z oznaczeniem występującym na ogumieniu, jeżeli informacje będą sprzeczne zostanie nałożona kara za brak ważnej kalibracji tachografu.

Jak sprawdzić do kiedy jest legalizacja tachografu?

Jeśli tachograf przeszedł prawidłowo proces legalizacji zostaje oznaczony tabliczką (pomiarową) z najważniejszymi rzeczami takimi jak datą ważności tabliczka zwykle zostaje umieszczona na ramie drzwi pojazdu słupka B od strony kierowcy.

Jaki jest koszt legalizacji tachografu i kto może ją wykonać?

Przeprowadzić kalibrację może Stacja Kontroli Pojazdów lub warsztaty które mają właściwe uprawnienia. Natomiast koszty na które musimy liczyć to ok 300zł do 400zł w zależności od miasta. Warto zwrócić uwagę że koszty które musimy pokryć wykonujemy raz na 2 lata

Kara za brak legalizacji tachografu

Każdy pracodawca ma obowiązek dbać o okresowe przeprowadzenie kalibracji tachografu. A co jeśli pracodawca nie dopilnuje tego obowiązku? W  przypadku kontroli, która ujawni nieprawidłowości pracodawcę czeka wszczęcie postępowania o nałożenie kary. Należy jednak pamiętać, że nie tylko pracodawca narażony jest na konsekwencje spowodowane brakiem legalizacji tachografu. Mandat zostanie również nałożony na kierowcę pojazdu, każdy kierowca który na wyposażeniu samochodu ma wbudowany tachograf również ma obowiązek dopilnowania, aby był on sprawny i posiadał ważną legalizację. Kwota mandatu karnego nałożonego na kierowcę może wynieść nawet do 200 złotych, natomiast w przypadku pracodawcy kwota ta jest zdecydowanie wyższa bo wynosi aż 1000 złotych